975 00 816 post@silsandmaskin.no

Vann og avløp

Vann og avløp

Septik

Utenfor boligstrøk er det vanlig å benytte seg av en oppsamlingstank for avløp fra boliger. Disse oppsamlingstankene kalles på fagspråket for septiktank. Septiktanker er ofte brukt der boliger ligger for langt fra nærmeste offentlige avløpsrør til å kunne knytte seg til dette.

Vi frakter, graver ned og kobler til septiktanker.

Vann/kloakk

Silsand Maskin AS utfører legging av rør for vann og avløp, samt montering av kummer.