975 00 816 post@silsandmaskin.no

Tjenester

Tjenester

Maskintransport

Silsand Maskin AS utfører maskintransport, som regnes som spesialtransport, kolli opp til 90 tonn.

Massetransport

Vi transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.

Steinbrudd

Silsand Maskin AS disponerer et eget steinbrudd, og fra dette kan vi levere flere typer masser, blant annet pukk og stein.

Leveranse av sortert jord

Dersom du trenger fyllmasser for å lage vei til din hytte eller bolig, kontakt oss.
Vi leverer også sortert kvalitetsjord som kan brukes på flere områder.

Graving, sprenging, drenering og planering

Silsand Maskin AS utfører alt innen planering av tomter, og arbeid relatert til dette, graving av dreneringsgrøfter og gravearbeid i hagen for deg som privatperson, eller på byggeplassen til din bedrift.

Vann og avløp

Vi frakter, graver ned og kobler til septiktanker. Vi utfører også legging av rør for vann og avløp, samt montering av kummer.

Veibygging

Silsand Maskin AS tilbyr asfaltering til private og offentlige virksomheter. Vi legger stor vekt på riktig kompetanse og riktig verktøy for alle asfalteringsoppdrag.

Brøytetjenester

Salting og strøing er også viktig for å sikre veinettet når det er glatt. Vi tilbyr brøyting, salting og strøing med sand til rimelige priser, og vi stiller på kort varsel.