975 00 816 post@silsandmaskin.no

Veibygging

Veibygging

Asfaltering

Silsand Maskin AS tilbyr asfaltering til private og offentlige virksomheter. Vi legger stor vekt på riktig kompetanse og riktig verktøy for alle asfalteringsoppdrag.

Ved alminnelig bruk og riktig underlag, har asfalten en ca. levetid på 15-20 år. Asfalt krever svært lite vedlikehold.

Silsand Maskin AS lager også enkle grusveier dersom kunder ønsker dette.

Veivedlikehold og utbedring

Silsand Maskin AS utfører utbedringer på veier, som lapping av hull og sprekker.